Pasuri të paluajtshme

SHËRBIMET E PASURISË SË PALUAJTSHME
PËR ÇDO NEVOJË

<
Konsulencë ligjore

Partneri juaj ligjor
për çdo sfidë

Konsulencë hekurudhore

Zgjidhje inovative
për Hekurudhat.

Shërbimet tona

Fokusi ynë kryesor

Pasuri të paluajtshme

Shërbimet ires Real Estate për Çdo Nevojë ofron një gamë të plotë shërbimesh për të përmbushur të gjitha nevojat për pasuri të paluajtshme, nga blerja dhe shitja e pronave deri te konsulenca për investime.Shiko me shume

Konsulencë ligjore

ires si Partneri juaj Ligjor për Çdo Sfidë do të thotë të kesh shërbime të ekspertëve të konsulencës ligjore për t'ju ndihmuar të lundroni me besim në çdo çështje ligjore që hasni, duke siguruar që të drejtat tuaja ligjore mbrohen.Shiko me shume

Konsulencë hekurudhore

ires ofron zgjidhje inovative për industrinë hekurudhore nënkupton përdorimin e teknologjive dhe proceseve të reja për të përmirësuar efikasitetin, sigurinë dhe qëndrueshmërinë në operacionet e transportit hekurudhor dhe për të qëndruar konkurrues në treg.

Shiko me shume